Máte otázky? Volajte 035/642 10 86

10 ročná záruka

Nachádzate sa tu

Podmienky 10 ročnej záruky:
- Záruka 10 rokov sa vzťahuje iba na klimatizácie MIDEA, ktoré boli zakúpené vo firme ELEKTRO KLIMA NZ s.r.o. a boli nainštalované montérmi ELEKTRO KLIMA NZ s.r.o vrátane rozvodov Cu potrubia.
- Predĺženú záruku je možné uplatniť iba v prípade,ak je zariadenie napojené na elektrickú sústavu s prepäťovou ochranou  a spĺňa ostatné podmienky predĺženej záruky.
- Záruka platí iba na nové zakúpené klimatizácie okrem klimatizácií,ktoré boli zakúpené pre technologické chladenie napr.serverovne,chladenie výrobne,chladenie miestnosti,kde sa vykonáva práca alebo manipulácia s chemikáliami,chladenie miestnosti,kde je vysoká vlhkosť napr.miestnosť s bazénom,vírivkou,saunou,welness,chladenie miestnosti,kde je vysoká koncentrácia horúceho vzduchu alebo vysoká prašnosť.
- Záruka platí iba za podmienky písomného preukázania vykonania pravidelného ročného servisu odborne spôsobilou firmou,ktorá má certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluorovanými skleníkovými plynmi.
- Predĺžená záruka sa vzťahuje tak na výrobok ako aj na montáž
- Pri 10 ročnej záruke je 2 ročná záruka vyplývajúca zo zákona už započítaná.
- Záruka začne plynúť od dátumu montáže klimatizácie.Ak montáž bude vykonaná po 6 mesiacoch od zakúpenia klimatizácie,záruka začne plynúť dátumom zakúpenia klimatizácie.
- V prípade uvedenia nepravdivých informácií zo strany zákazníka ohľadom prevedenia pravidelného odborného servisu predĺženú záruku nie je možné uplatniť.
Pri uplatnení predĺženej záruky je potrebné predložiť:
- Vyplnený reklamačný protokol
- Kópiu pokladničného bloku alebo faktúry o úhrade klimatizácie vrátane montáže.
- Kópiu pokladničného bloku alebo faktúry o úhrade servisnej kontroly minimálne 1x do roka,ktorú vykonal servisný pracovník s uvedením čísla oprávnenia a výrobného čísla reklamovaného zariadenia.
Podmienky 3 ročnej záruky:
- Záruka sa vzťahuje na všetky klimatizácie MIDEA zakúpené vo firme ELEKTRO KLIMA NZ s.r.o.
- Záruka sa vzťahuje tak na výrobok ako aj na náhradný diel pri potrebe výmeny v zariadení.Cestovné náklady spojené s výmenou zariadenia alebo náhradného dielu znáša certifikovaná firma ,ktorá montáž previedla!
- Podmienkou záruky je prevedenie montáže odborne spôsobilou firmou a preukázateľné vykonanie odborného servisu 1xročne.
Pri uplatnení záruky je potrebné predložiť:
- Vyplnený reklamačný protokol
- Kópiu pokladničného bloku alebo faktúry o úhrade klimatizácie.
- Kópiu pokladničného bloku alebo faktúry o úhrade servisnej kontroly minimálne 1x do roka,ktorú vykonal servisný pracovník s uvedením čísla oprávnenia a výrobného čísla reklamovaného zariadenia.

 

Cenová ponuka

Nechajte si vypracovať ponuku presne na mieru podľa Vaších predstáv a my Vám ju zašleme a Váš e-mail

Mám záujem o ponuku