Máte otázky? Volajte 035/642 10 86

Vzduchotechnika a hygienické riešenie v operačných sálach

Nachádzate sa tu

Prívodné systémy pre operačné sály

Normy DIN kladú veľký dôraz predovšetkým na hospodárnosť. Z hľadiska požiadaviek na koncentráciu zárodkových organizmov sú operačné sály delené do dvoch tried:

Na normálne operačné sály a sály s vysokými nárokmi. Možnosť použitia cirkulačného vzduchu umožňuje znížiť náklady na prevádzku oboch tried na minimum.

Lekári, hygienici, projektanti a úrady vyzývajú, s ohľadom na hygienické, termofyziologické, fyzikálne a ekonomické podmienky, k uvedeniu predpisov normy DIN do praxe. Firma ELEKTRO KLIMA RK s.r.o. ponúka široké spektrum prívodných systémov, ktoré požiadavkám normy DIN zodpovedajú.

Jednoduché riešenie – Hygienická výustka

Pre rekonštrukcie operačných sál alebo ako prechodné riešenie pri nevyhovujúcej výške priestoru, pre vedľajšie priestory operačných sál, príp. pre zákrokové sály. Stálé, zmiešané prúdenie do priestoru opreračného stola. Vysoký termofyziologický komfort pri vyhovujúcom hygienickom účinku pre priestory s vysokými požiadavkami na nízku koncentráciu zárodkových organizmov. Množstvo privádzaného vzduchu zodpovedá odvedenej tepelnej záťaži cez modulárnu konštrukciu. Pre výrobu výustky sa používa výhradne ušlachtilá oceľ, čo umožňuje rýchle a ľahké čistenie a dezinfekciu.

Koncové Hepa filtre môžu byť inštalované priamo do výustky. Filtre sa potom vymieňajú z operačnej sály.

Úsporné riešenie-malý operačný strop

Minimálne riešenie pre dobré hygienické pomery s ohľadom na čo najlepší komfort. Stabilné, slabo turbulentné, tlakové prúdenie zasahuje strednú časť operačného stola. Teplota vzduchu je zásluhou tlakového prúdenia účinná až na operačný stôl. Stupeň kontaminácie zodpovedá požiadavkám normy DIN pre normálne a vysoko aseptické operačné sály. Veľkosť čistej zóny je závislá na odvádzanej tepelnej záťaži. Je nutné správne umiestniť operačný stôl. Doporučené umiestnenie operačného svietidla je mimo priestor privádzaného vzduchu. Prívodná plocha je z polyesteru alebo dierované plechu z ušlachtilej ocele. Nízka výška stropu umožňuje jeho inštaláciu do stropného podhladu. Konštrukcia z ušlachtilej ocele je nehorľavá a umožňuje pri ľahkej dostupnosti ľahké čistenie a dezinfekciu. Volitelné usmerňovače prúdenia v prevedení z dierovaného plechu sú ľahko vymeniteľné a dajú sa do teploty 1360C sterilizovať alebo obnoviť. Koncové Hepa filtre môžu byť inštalované priamo do stropného telesa.

Štandardné riešenie – Veľký operačný strop s tryskami

Pre nemocnice, kde sa požiadavky na operačné sály menia. Stabilné, veľkoplošné, rovnomerné prúdenie riedeného vzduchu zasahuje priestor operačného stola a miesto pre nástroje. Vyvážený pomer medzi požiadavkami na hygienu a pohodlie. Stupeň kontaminácie úplne vyhovuje požiadavkám normy DIN. Strop je určený pre normálne a aseptické sály. Prúdenie je v priestore stola úplne necititeľné. Nízka vzduchová potreba pri veľkej ploche prúdenia robí strop ekonomicky výhodným. Operačné svietidlo je možné nainštalovať do telesa stropu. Kompletná konštrukcia z ušlachtilej ocele umožňuje pri dobrej dostupnosti ľahké čistenie a dezinfekciu. Koncové Hepa filtre môžu byť inštalované priamo do stropného telesa.

Riešenie pre najvyššie nároky – Operačný strop "Laminar Flow"

Pre chirurgov, ktorí neuznávajú kompromisy ani pre hygienu, ani pre komfort. Veľkoplošné prívodné pole sa slabo turbulentným tlakovým prúdením zaručuje koncentráciu zárodkových organizmov v celom operačnom poli v spojení s odsávaním dýchacieho zariadenia. Zásluhou nízkeho tepelného rozdielu privádzaného vzduchu a nízkeho stupňa turbulencie je prúdenie zcela necititeľné. Operačný stôl a miesto pre nástroje môžu byť premiestňované podľa individuálnych predstáv operačných tímov. Panely pre napojenie medicínskych plynov, zabezpečenie energie a odsávanie dýchacieho zariadenia môžu byť voliteľnou súčasťou. Rozmery stropu 2,8x2,8 m spĺňajú všetky požiadavky pre veľkosť čistého priestoru. Prúd čistého vzduchu vychádza z koncových Hepa filtrov cez difuzor vyrobený z ušlachtilej ocele. Kontrolované tlakové prúdenie zabezpečuje, že do pracovného priestoru operačného tímu nepreniknú žiadne vzduchové nečistoty. Čistý vzduch najprv rovnomerne obteká pacienta a až potom sa rozptýli do okolitého priestoru. Strop je vyrábaný v dvoch prevedeniach : pre minimum rekonštrukčných prác sú cirkulačné ventilátory súčasťou stropného telesa. U nových stavieb sa predpokladá napojenie na klimatizačnú jednotku.

Cenová ponuka

Nechajte si vypracovať ponuku presne na mieru podľa Vaších predstáv a my Vám ju zašleme a Váš e-mail

Mám záujem o ponuku